Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /includes/app_top.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /includes/app_top.php on line 3
 OmnicomMediaGroup
 
 
jtlarone jslartwo

Autorskie narzędzia OmnicomMediaGroup

Planujemy i kupujemy media w kampaniach naszych Klientów posługując się wyspecja-   lizowanymi narzędziami oraz badaniami, dzięki którym realizowana komunikacja jest skutecznie optymalizowana. W codziennej pracy korzy-   stamy przede wszystkim z autorskich narzędzi OmnicomMediaGroup:
modelowanie ekonometryczne
AdEffect to narzędzie do analizy wyników modelu ekonometrycznego, prognozującego efekty świadomościowe kampanii w zależności od wybranych rozwiązań reklamowych. Narzędzie zostało opracowane przez OMG Metrics w ramach unikalnego projektu ekonometrycznego, opartego na wieloletnim monitoringu wpływu aktywności reklamowej na wskaźniki świadomości marek i reklam na polskim rynku.

Dowiedz się więcej - zapraszamy na www OMG Metrics: http://www.omgmetrics.pl/?mod=adeffect


TV WARRIOR

Autorski program OMG do optymalizacji i planowania kampanii TV, zbudowany z 4 modułów wspierających zakup w poszczególnych etapach: 

Moduł predykcji oglądalności
Umożliwia centralne i zautomatyzowane przewidywanie oglądalności przyszłych bloków reklamowych dla 9 stacji TV, ok. 15 tys. bloków, ok. 120 różnych grup celowych.

Moduł optymalizacji
Moduł wybiera optymalne breaki ze wszystkich stacji jednocześnie zamiast predefiniować udziały poszczególnych stacji. Udziały stacji są konsekwencją optymalizacji nie odwrotnie.

Moduł zakupu
Proces zarządzania kampanią: generowania, wysyłki, wprowadzania i aktualizacji zleceń jest zautomatyzowany. Pozwala to planerom OMG na realizowanie zamówień przed konkurencją, szczególnie ważną przy zakupie z cennika.

Moduł raportowania/kontroli
Integruje dane pochodzące z różnych źródeł (prebuy, badania mediów, dane finansowe, predykcje oglądalności) i automatycznie generuje raporty. Umożliwia to błyskawiczną reakcję na nieprzewidziane okoliczności i korekty planów oraz pełną kontrolę kampanii.

 

Outdoor Media Integrator

Aplikacja OMI jest innowacyjnym i unikatowym narzędziem do selekcji nośników i optymalizacji kampanii outdoorowych. Outdoor Media Integrator  to jedyne na rynku narzędzie służące do:

  • optymalnego rozplanowania kampanii w obrębie danej aglomeracji, z możliwością efektywnej topograficznej selekcji ofert różnych typów nośników
  • weryfikacji lokalizacji konfliktowych, np. nośników zlokalizowanych zbyt blisko siebie i oddziaływujących na te same strumienie ruchu
  • odpowiedniego zaplanowania kampanii kierunkowych (z nośnikami napro-   wadzającymi na wybrany obiekt)
  • doboru nośników do kampanii na podstawie ich bliskości względem strategicznych punktów w topografii miast tzw. POI, pozwalające na dobór nośników w miejscach największego prawdo-   podobnego zagęszczenia grupy docelowej